Vị Trí The Classia

Hồng Ngự là vùng đất biên giới đặc trưng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao, cuộc sống hiện đại của bà con còn rất vất vả. Việc quy hoạch cải tiến và phát triển huyện Hồng Ngự, TP Hồng Ngự trở nên nơi có lương bổng bình quân cao là một thách thức đòi hỏi phải có sự đột phá và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị.
 
Sau một thời gian nghiên cứu kỹ và kết hợp với EAI (công ty đang làm quy hoạch cho tỉnh Đồng Tháp), NovaGroup đề xuất ý tưởng cải tiến và phát triển quy hoạch chung cho huyện Hồng Ngự và TP Hồng Ngự thành Mekong Smart City với khoảng 10 dự án thành phần có tổng quy mô hơn 7.500 ha.
 
ên cạnh đó, tại Mekong Smart City sẽ sở hữu Làng nghề Bùi Thanh Thủy (125 ha); Mekong Port (cảng biển và cảng du lịch tiểu vùng sông Mekong); Mekong Logistics; khu chế xuất Mekong SEZ (5.300 ha); villa vườn Mekong Village (450 ha); KCN sạch Mekong Industry Zone (1.000 ha); Mekong Agro Center và Mekong Airport (Sân bay vận chuyển hàng hóa và khách du lịch).